Jotkut onnistuvat elämässään
koska kohtalo on niin määrännyt,
mutta useimmat sen tähden
että he itse päättivät niin.